Průběh procesu zpracování odborného závazného stanoviska a jeho
následného termínu odeslání je možné průběžně sledovat na níže uvedeném
stavové seznamu stanovisek.

Týden po odeslání (vydání) stanoviska bude uvedený průběh ze stavového
řádku seznamu stanovisek odstraněn.


Pokračujte na seznam stanovisek