ZZ - Formuláře

 

Upozorňujeme, že od 1.1.2016 dochází ke změně formulářů žádostí o prověřování odborné způsobilosti v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. Po tomto datu budou přijímány tyto žádosti pouze na nových vzorech formulářů.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci v tomto roce.

 

Žádost o vydání osvědčení - online verze

Žádost o vydání oprávnění - online verze

Žádost o vydání stanoviska pro ZZ - online verze

Seznam žadatelů o skupinové prověření

Žádost o provedení zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Žádost o udělení výjimky na odborné vzdělání

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru