Stanovení zvláštního režimu pro kontroly, revize a zkoušky a obsluhu nového a provozovaného zařízení stabilních hasicích zařízení (SHZ)

 

Po vzájemné dohodě Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Technické inspekce České republiky (TIČR) vznikl následující dokument, týkající se stanovení zvláštního režimu pro kontroly, revize a zkoušky a obsluhu nového a provozovaného zařízení stabilních hasicích zařízení (SHZ).

 

Určeno pro:

  • GŘ HZS
  • revizní a zkušební techniky vyhrazených plynových zařízení
  • pracovníky provádějící obsluhu dle § 5 vyhl. č. 21/1979 Sb.
  • nebo roční kontroly zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb.
  • projektanty SHZ, apod.

 

Stanovení zvláštního režimu pro kontroly,revize,zkoušky a obsluhu nového a provozovaného zařízení stabilních hasicích zařízení(SHZ). (PDF)

 

 

 

«ZPĚT DO KNIHOVNY

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru