TECHNICKÝ DEN ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE STRAKONICÍCH JE ZA NÁMI

 

Technická inspekce České republiky uspořádala jednodenní setkání se zájemci o problematiku vyhrazených elektrických zařízení dne 11.4.2017 ve Strakonicích pod názvem Technický den elektrických zařízení. Vzhledem ke krátké době mezi rozhodnutím uspořádat takovou akci a jejím skutečným termínem provedení se akce zúčastnilo 45 zájemců. Představa TIČR vytvořit prostor pro presentování obecných i odborných témat v oblasti vyhrazených technických zařízení během cca pěti hodin se naplnila. I v závěrečné diskuzi zaznělo, že by bylo dobré uspořádat pokračování na podzim v tomto roce. Těší nás zájem odborné veřejnosti, jsme si jistí, že diskuse přinesla mnoho podnětů pro obě strany. Jednu z reakcí, kterou jsem obdržel e-mailem bezprostředně po semináři, níže rád uvádím.

 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili, ostatní mohou využít podzimní termín. Konkrétní datum bude známé do konce května a počítáme s tím, že by akce proběhla v listopadu 2017.

 

            Přeji Vám hezký den

                                                                                                          Ing. Oldřich Küchler

                                                                                                                  ředitel

 

 

Dobrý den,

 

chci touto formou poděkovat panu řediteli TIČR a všem přednášejícím za velice příjemný a obzory rozšiřující TECHNICKÝ DEN konaný ve Strakonicích dne 11.4.2017.

V kostce vše zajímavé a zásadní srozumitelně a příjemnou formou podané.  

 

Těším se na další.

 

S pozdravem: J.Ch.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.