Technické dny VTZ

Technická inspekce České republiky Vás zve na Technické dny vyhrazených technických zařízení.

 

Pozvánka VTZ-plynová - 24.10.2017

Pozvánka VTZ-elektrická - 7.11.2017

Pozvánka VTZ-zdvihací - 21.11.2017

Pozvánka VTZ-tlaková - 28.11.2017

 

reakce na EZ

 

Přihlaste se on-line, nebo přes přihlášku, kterou po vyplnění zašlete e-mailem na:   prednasky (zavináč) ticr (tečka) cz

nebo poštou na adresu:

 

Technická inspekce České republiky

Smetanova 533

386 01

Strakonice 1

 

Počet účastníků je omezen na 80 osob.

 

 


 

Závazná on-line přihláška na seminář TIČR:

 


Fakturační adresa:

Titul, Jméno a Příjmení účastníka

Název organizace

Ulice - č.p.

 - 

PSČ - Obec

 - 

Telefon

E-mail

IČO

 

 

Vyberte zaškrtnutím seminář, kterého se chcete zúčastnit:
Technický den TIČR vyhrazených plynových zařízení (24.10.2017)
Technický den TIČR vyhrazených elektrických zařízení (7.11.2017)
Technický den TIČR vyhrazených zdvihacích zařízení (21.11.2017)
Technický den TIČR vyhrazených tlakových zařízení (28.11.2017)

 

 

Poučení

Vložné se hradí převodem na účet na základě údajů, které jsou každému účastníkovi zaslány na výše vyplněnou emailovou adresu po obdržení jeho závazné přihlášky.Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:

- 5 číselT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru