Technické dny VTZ

Technická inspekce České republiky Vás zve na Technické dny vyhrazených technických zařízení.

 

Pozvánka VTZ-elektrická[pdf] - téma semináře[pdf] - 15.10.2019

Pozvánka VTZ-plynová - termín zatím nebyl stanoven

Pozvánka VTZ-zdvihací - termín zatím nebyl stanoven

Pozvánka VTZ-tlaková - termín zatím nebyl stanovenreakce na EZ

 

Přihlaste se on-line

nebo poštou na adresu:

 

Technická inspekce České republiky

Smetanova 533

386 01

Strakonice 1

 

Počet účastníků je omezen na 100 osob.

 

 


 

 
 

 


 

Závazná on-line přihláška na seminář TIČR:

 


Fakturační adresa:

Titul, Jméno a Příjmení účastníka*

Název organizace

Ulice* - č.p.*

 - 

PSČ* - Obec*

 - 

Telefon*

E-mail*  PŘEKONTROLUJTE

IČO

 

 

Vyberte zaškrtnutím seminář, kterého se chcete zúčastnit:*
Technický den TIČR vyhrazených elektrických zařízení - 15.10.2019
Technický den TIČR vyhrazených plynových zařízení - termín zatím nestanoven
Technický den TIČR vyhrazených zdvihacích zařízení - termín zatím nestanoven
Technický den TIČR vyhrazených tlakových zařízení - termín zatím nestanoven

* - povinné údaje

 

 

Poučení

Vložné lze uhradit výhradně bezhotovostně převodem na účet (platba v hotovosti není možná).

Každý zájemce obdrží na email, uvedený v přihlášce, platební údaje.
V případě, že neobdržíte potvrzovací mail do 5 pracovních dnů, obraťe se na nás.

Přihláška je považována za závaznou až po uhrazení vložného tak, aby byla částka připsána na účet nejpozději 5 pracovních dní před zahájením semináře.
Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:

- 5 číselT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru