Technické dny VTZ

Technická inspekce České republiky Vás zve na Technické dny vyhrazených technických zařízení.

 

Pozvánka VTZ-elektrická - téma semináře - 24.4.2018 - již proběhlo

Pozvánka VTZ-plynová - téma semináře - 15.5.2018 - již proběhlo

Pozvánka VTZ-tlaková - téma semináře - 22.5.2017 - již proběhlo

Pozvánka VTZ-zdvihací - téma semináře - 29.5.2018 - pro neúčast zrušenoreakce na EZ

 

Přihlaste se on-line, nebo přes přihlášku, kterou po vyplnění zašlete e-mailem na:   prednasky (zavináč) ticr (tečka) cz

nebo poštou na adresu:

 

Technická inspekce České republiky

Smetanova 533

386 01

Strakonice 1

 

Počet účastníků je omezen na 100 osob.

 

 


 

 
 

 


 

Závazná on-line přihláška na seminář TIČR:

 


Fakturační adresa:

Titul, Jméno a Příjmení účastníka*

Název organizace

Ulice* - č.p.*

 - 

PSČ* - Obec*

 - 

Telefon*

E-mail*

IČO

 

 

Vyberte zaškrtnutím seminář, kterého se chcete zúčastnit:*
Technický den TIČR vyhrazených elektrických zařízení (24.4.2018) - již proběhlo
Technický den TIČR vyhrazených plynových zařízení (15.5.2018) - již proběhlo
Technický den TIČR vyhrazených tlakových zařízení (22.5.2018) - již proběhlo
Technický den TIČR vyhrazených zdvihacích zařízení (29.5.2018) - pro neúčast zrušeno

* - povinné údaje

 

 

Poučení

Vložné lze uhradit výhradně bezhotovostně převodem na účet (platba v hotovosti není možná).

Každý zájemce obdrží na email, uvedený v přihlášce, platební údaje.

Přihláška je považována za závaznou až po uhrazení vložného tak, aby byla částka připsána na účet nejpozději 5 pracovních dní před zahájením semináře.
Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:

- 5 číselT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru