Stav zpracování stanoviska

 

Průběh procesu zpracování odborného závazného stanoviska a jeho
následného termínu odeslání je možné průběžně sledovat vyhledáním podle spisové značky.

Týden po odeslání (vydání) stanoviska bude uvedený průběh ze stavového
řádku seznamu stanovisek odstraněn.

- zde naleznete stanoviska
. vrácená inspektorovi k doplnění
. nedokončená stanoviska, která inspektor zaslal na ředitelství a nejsou dosud vytištěna
. stanoviska odeslána zákazníkovi v uplynulém týdnu

Nenalezli jste spisovou značku vydávaného stanoviska?
Pravděpodobně jej inspektor dosud neodeslal k distribuci.

 

Je možnost si zobrazit seznam aktuálně zpracovávaných stanovisek

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru