Vzory vydávaných dokumentů

Osvedčení a Oprávnění

Od 1. 7. 2019 dochází ke změně u osvědčení a oprávnění vydávaných Technickou inspekcí České republiky.
Jedná se o dvě následující změny:

 

  1. Osvědčení a oprávnění budou tištěna již jen na jeden list papíru (oboustranně), s tím, že vodotisk bude použit pouze na první stranu.
  2. Podepsána s razítkem se státním znakem bude pouze první strana, na které přibude ještě jeden podpis.

 

Náhled na vzory nových dokumentů osvědčení:

osvedceni-vzor-2019-jpgNáhled na vzory nových dokumentů oprávnění:

opravneni-vzor-2019-jpgTopičský průkaz

Od 1. 10. 2020 dochází ke změně podoby Topičských průkazů vydávaných Technickou inspekcí České republiky. Topičské průkazy budou nově tištěné na plastových kartičkách – velikosti řidičského průkazu (viz vzor). Tuto změnu Technická inspekce České republiky realizovala na základě podnětů veřejnosti s cílem zjednodušit prokazování odborné způsobilosti na pracovištích.

 

Náhled na vzory nových topičských průkazů:

topicsky-prukaz-vzor-predni-2020-jpg

topicsky-prukaz-vzor-zadni-2020-jpgT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.