Oprávnění pro zahraniční subjekty

 

Při prověřování odborné způsobilosti u zahraničních subjektů se postupuje v souladu s ustanovením zákona 222/2009 Sb. a zákona 174/1968 Sb. v platném znění.


Žádost o oprávnění zahraničního subjektu se podává na zvláštním formuláři. Žadatel podá svou žádost na ředitelství TIČR pomocí formuláře uvedeného na webových stránkách www.ticr.cz


Odpovědným zástupcem pro montáže a opravy může být pouze odborně způsobilá osoba dle příslušné vyhlášky.


Odpovědným zástupcem pro revize a zkoušky prováděné dodavatelským způsobem může být pouze revizní technik s českým osvědčením v daném požadovaném rozsahu!

 

žádost o oprávnění pro zahraniční subjekty EZ
žádost o oprávnění pro zahraniční subjekty PZ
žádost o oprávnění pro zahraniční subjekty TZ
žádost o oprávnění pro zahraniční subjekty ZZ

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru