Zákon o volném pohybu služeb – žádosti o oprávnění pro zahraniční subjekty

Žádosti o vydání oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny ve smyslu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se v souladu s § 14 a dalších tohoto zákona podávají cestou jednotných kontaktních míst (JKM). Vzory žádostí jsou dostupné na JKM, seznam JKM je uveden zde: Jednotná kontaktní místa.

formuláře ke stažení pro zahraničiní subjekty

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru