Aktuality:

 

 • Dnem 1.7.2017 zřizuje Technická inspekce České republiky novou pobočku ve Strakonicích. Viz kontakty.

 

 

 

 

 

 

 • Od 1.1.2017 nelze platit hotovostně na pokladně TIČR. Hotovostně lze platit na pobočkách ČNB nebo složenkou.

 

 • OZNÁMENÍ
  S účinností k 30.11.2016 byla ukončena působnost pobočky Technické inspekce České republiky České Budějovice, která se nacházela na adrese Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice.

  Ředitelství Technické inspekce ČR nově otevřelo své detašované pracoviště, které se nachází na adrese Smetanova 533, 386 01 Strakonice. V sídle tohoto pracoviště je nově možné, realizovat prověření odborné způsobilosti pro vydání Oprávnění nebo Osvědčení.

 

 • Prověření oborné způsobilosti prostřednictvím hromadného (skupinového) podání jednotlivých žádostí od jednoho zaměstnavatele, které má návaznost na přípravné školení na školicích střediscích je nezbytné dodržovat následující postup a pravidla:

   » Zkoušky revizních techniků není možné provádět ve školicích střediscích a agenturách, ale pouze na příslušné pobočce TIČR

   » Ostatní zkoušky je možné provádět na pobočkách TIČR, v místě sídla firmy zaměstnavatele, ve školicích střediscích a agenturách

   » Úhradu poplatku za prověření odborné způsobilosti hradí žadatel nebo jeho zaměstnavatel Technické inspekci ČR, na základě zálohové faktury v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2001 Sb. v platném znění

 

 

 • Informace pro veřejnost: Technická inspekce České republiky využívá datovou schránku výhradně za účelem komunikace s orgány státní správy.

 

 • Technická inspekce České republiky (TIČR), organizace státního odborného dozoru, počínaje dnem 1. 1. 2015 přistoupila v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 50/1978 Sb. k udělení výjimek ze vzdělání za předem stanovených podmínek TIČR. Žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku u autorizované osoby v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a úspěšně vykonali zkoušku pro § 5 z vyhlášky č. 50/1978 Sb. u TIČR, bude výjimka udělena jako nedílná součást dokladu o vykonání zkoušky. Na udělení výjimky není právní nárok. Vydávání výjimek je omezeno do doby vydání příslušného právního předpisu. Více informací...

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o skutečnosti, zda bylo k příslušné bioplynové stanici(BPS) vydáno nezbytné závazné odborné stanovisko v souladu s ustanovením §6a., odst.1, písmeno a) zákona 174/1968 Sb.

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o platnosti a ověření rozsahu osvědčení a oprávnění.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru