Aktuality:

 

 • Informace týkající se pandemie koronaviru a činnosti TIČR:

  Pokud navštívíte pracoviště Technické inspekce České republiky, je s ohledem na epidemickou situaci způsobenou virovým onemocněním COVID-19 nezbytné, abyste při pohybu na našem pracovišti používali po celou dobu svůj vlastní ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95).

  Zkoušky probíhají za dodržení aktuálních epidemiologických opatření bez přerušení.

 

 • 24.2.2022 - Pobočka Hradec Králové z kapacitních důvodů do odvolání nepřijímá žádosti o vydání osvědčení na plynová a tlaková zařízení. V rámci zajištění zákonem stanovené lhůty pro vydání osvědčení Vás žádáme směrovat své žádosti na jiné pobočky.
 •  

 • 2.11.2021 – Publikace "Učební texty pro zkoušky revizních techniků EZ - šesté aktualizované vydání" je VYPRODÁNA !

 

 • 11.9.2020 – Dovolujeme si Vám oznámit, že počínaje dnem 1. 10. 2020 dochází ke změně podoby Topičských průkazů vydávaných Technickou inspekcí České republiky. Topičské průkazy budou nově tištěné na plastových kartičkách – velikosti řidičského průkazu (viz vzor). Tuto změnu Technická inspekce České republiky realizovala na základě podnětů veřejnosti s cílem zjednodušit prokazování odborné způsobilosti na pracovištích.

 

 

 

 

 

 • 4.10.2018 – Změna úředních hodin: Pobočka Strakonice mění od 1.11.2018 dobu úředních hodin na:
  Úterý 08:30-11:30 / 12:30-15:00

 

 • Technická inspekce České republiky spustila do provozu nové webové formuláře žádostí. Prosíme vás o využívání těchto online formulářů, jejich zpracování je snazší, údaje se při evidování automaticky předvyplňují a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení.
  Pokud pošlete formuláře v papírové podobě, případně emailem, musíme je kompletně přepisovat a dochází ke zdržení. Zároveň vás žádáme, abyste již nevyužívali vzory žádostí z dřívějších let, ale aktuální formuláře, které jsou vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

 

 

 

 • Od 1.1.2017 nelze platit hotovostně na pokladně TIČR. Hotovostně lze platit na pobočkách ČNB nebo složenkou.

 

 • Prověření oborné způsobilosti prostřednictvím hromadného (skupinového) podání jednotlivých žádostí od jednoho zaměstnavatele, které má návaznost na přípravné školení na školicích střediscích je nezbytné dodržovat následující postup a pravidla:

   » Zkoušky revizních techniků není možné provádět ve školicích střediscích a agenturách, ale pouze na příslušné pobočce TIČR

   » Ostatní zkoušky je možné provádět na pobočkách TIČR, v místě sídla firmy zaměstnavatele, ve školicích střediscích a agenturách

   » Úhradu poplatku za prověření odborné způsobilosti hradí žadatel nebo jeho zaměstnavatel Technické inspekci ČR, na základě zálohové faktury v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2001 Sb. v platném znění

 

 • Informace pro veřejnost: Technická inspekce České republiky využívá datovou schránku výhradně za účelem komunikace s orgány státní správy.

 

 • Technická inspekce České republiky (TIČR), organizace státního odborného dozoru, počínaje dnem 1. 1. 2015 přistoupila v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 50/1978 Sb. k udělení výjimek ze vzdělání za předem stanovených podmínek TIČR. Žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku u autorizované osoby v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a úspěšně vykonali zkoušku pro § 5 z vyhlášky č. 50/1978 Sb. u TIČR, bude výjimka udělena jako nedílná součást dokladu o vykonání zkoušky. Na udělení výjimky není právní nárok. Vydávání výjimek je omezeno do doby vydání příslušného právního předpisu. Více informací...

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o platnosti a ověření rozsahu osvědčení a oprávnění.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru