Aktuality:

 

 

 • 1.7.2022 - Dne 1.7.2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. Příslušná nařízení vlády vyšla ve sbírce zákonů 30.6.2022 a v současné době probíhá jejich zapracování do jednotlivých agend. Omlouváme se, že v důsledku těchto změn nejsou některé části webu plně funkční, na aktualizacích průběžně pracujeme.

  Dle zákona č. 250/2021 Sb. zajišťujeme:
     - Vedení evidence právnických osob a podnikajících fyzických osob a poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů
        podle jiných právních předpisů a veřejnosti;
     - Vedení evidence revizních techniků a poskytování těchto údajů pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti.

  Evidence jsou v sekci VEŘEJNÁ DATABÁZE DAT

 


 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.