Aktuality:

 

 

 • 17.6.2023
  Od 1.června 2023 dochází ke změně sídla pobočky TIČR v Ústí nad Labem a k přesunu pobočky TIČR z Ostravy do Frýdku-Místku.

  Pobočka TIČR Ústí nad Labem bude nově sídlit na adrese Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem.

  Pobočka TIČR Ostrava se přesouvá na adresu Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek a přejmenuje se na:
  TIČR pobočka Frýdek-Místek.

 


 

 • 1.3.2023 - S účinností od 1.3.2023 přechází TIČR v rámci digitalizace při procesu prověřování odborné způsobilosti a vydávání oprávnění na komunikaci výhradně prostřednictvím datových schránek. V tuto chvíli jsou všem právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím zasílány Rozhodnutí o vydání oprávnění elektronicky. Děkujeme za pochopení.

 


 

 


 

 • 1.2.2023 - Vzhledem k hromadícím se dotazům na vydání topičského průkazu uvádíme, že od 1.7.2022 vydává Technická inspekce České republiky pouze Osvědčení k obsluze kotlů. Pojem „topičský průkaz“ současná legislativa nezná, konkrétně Nařízení vlády č. 192 ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a proto již nejsou vydávány.

 


 

 • 16.12.2022 - Upozornění na uznávání vzdělání či praxe

  „Dosud udělené výjimky ze vzdělání nebudou žadatelům o zkoušku z odborné způsobilosti uznány. Pokud si žadatel po dobu trvání výjimky své vzdělání nedoplnil, nemůže být nyní připuštěn ke zkoušce z odborné způsobilosti za účelem vydání Osvědčení.“

  Jak je to po novu s uznáváním vzdělání či praxe? Aktualizovali jsme sekci Dotazy a odpovědi.

 


 

 • 5.12.2022 - Datová schránka mimo provoz. Omlouváme se, ale z technických důvodů nyní nelze příjmat ani odesílat datové zprávy prostřednictvím datové schránky TIČR. Děkujeme za pochopení.

  V provozu.

 


 

 • 15.11.2022 - „Upozornění na platnost oprávnění

  v souladu s přijetím nového zákona č. 250/2021 byla, mimo jiné, nově upravena i platnost stávajících oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha, tj. oprávnění vydaná všem subjektům do data 31.12.2009 - tato jsou platná do 30.6.2025. Oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, tj. vydaná oprávnění všem subjektům od 1.1.2010 do 30.6.2022, která jsou platná do 30.6.2027.

  Vzhledem k obrovskému objemu vydaných oprávnění doporučujeme co nejdříve zvážit podání žádosti o vydání oprávnění podle nového zák. č. 250/2021, abyste předešli případným prodlevám ke konci platnosti všech oprávnění.“

 


 

 • 1.7.2022 - Dne 1.7.2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. Příslušná nařízení vlády vyšla ve sbírce zákonů 30.6.2022 a v současné době probíhá jejich zapracování do jednotlivých agend. Omlouváme se, že v důsledku těchto změn nejsou některé části webu plně funkční, na aktualizacích průběžně pracujeme.

  Dle zákona č. 250/2021 Sb. zajišťujeme:
     - Vedení evidence právnických osob a podnikajících fyzických osob a poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů
        podle jiných právních předpisů a veřejnosti;
     - Vedení evidence revizních techniků a poskytování těchto údajů pro potřeby jiných orgánů a veřejnosti.

  Evidence jsou v sekci VEŘEJNÁ DATABÁZE DAT

 


 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.