Aktuality:

 

 

 • 22.9.2023
  Od 1.10.2023 dochází ke změně u zasílání Odborných stanovisek (dle §6 odst.1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.) a osvědčení (dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.).
  Uvedené dokumenty budou zasílány žadatelům výhradně elektronicky pomocí datových schránek a případně po vzájemném odsouhlasení v kopii pomocí emailu.
  Pokud žadatel nedisponuje datovou schránkou, bude mu dokument zaslán písemně jako doposud.

 


 

 • 20.9.2023
  29. 9. 2023 bude pobočka Plzeň z důvodu čerpání dovolené uzavřena

 


 

 • 26.7.2023
  Od 1.srpna 2023 dochází ke změně sídla pobočky TIČR v Plzni a od 1.září 2023 dochází ke změně sídla u poboček TIČR v Brně a Liberci.

  Pobočka TIČR Plzeň bude nově sídlit na adrese: Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí.

  Pobočka TIČR Brno bude nově sídlit na adrese: Terezy Novákové 1947/62a, 62100 Brno - Řečkovice.

  Pobočka TIČR Liberec bude nově sídlit na adrese: nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1 - Staré Město.

 


 

 • 17.5.2023
  Od 1.června 2023 dochází ke změně sídla pobočky TIČR v Ústí nad Labem a k přesunu pobočky TIČR z Ostravy do Frýdku-Místku.

  Pobočka TIČR Ústí nad Labem bude nově sídlit na adrese Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem.

  Pobočka TIČR Ostrava se přesouvá na adresu Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek a přejmenuje se na:
  TIČR pobočka Frýdek-Místek.

 


 

 • 1.3.2023 - S účinností od 1.3.2023 přechází TIČR v rámci digitalizace při procesu prověřování odborné způsobilosti a vydávání oprávnění na komunikaci výhradně prostřednictvím datových schránek. V tuto chvíli jsou všem právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím zasílány Rozhodnutí o vydání oprávnění elektronicky. Děkujeme za pochopení.

 


 

 • 1.2.2023 - Vzhledem k hromadícím se dotazům na vydání topičského průkazu uvádíme, že od 1.7.2022 vydává Technická inspekce České republiky pouze Osvědčení k obsluze kotlů. Pojem „topičský průkaz“ současná legislativa nezná, konkrétně Nařízení vlády č. 192 ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a proto již nejsou vydávány.

 


 

 • 16.12.2022 - Upozornění na uznávání vzdělání či praxe

  „Dosud udělené výjimky ze vzdělání nebudou žadatelům o zkoušku z odborné způsobilosti uznány. Pokud si žadatel po dobu trvání výjimky své vzdělání nedoplnil, nemůže být nyní připuštěn ke zkoušce z odborné způsobilosti za účelem vydání Osvědčení.“

  Jak je to po novu s uznáváním vzdělání či praxe? Aktualizovali jsme sekci Dotazy a odpovědi.

 


 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.