Aktuality:

 

 

 

 

 

 • Od 1.1.2017 nelze platit hotovostně na pokladně TIČR. Hotovostně lze platit na pobočkách ČNB nebo složenkou.

 

 • OZNÁMENÍ
  S účinností k 30.11.2016 byla ukončena působnost pobočky Technické inspekce České republiky České Budějovice, která se nacházela na adrese Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice.

  Zájemci o prověření odborné způsobilosti a vydání Oprávnění nebo Osvědčení Technické inspekce ČR mohou využít služeb ostatních poboček Technické inspekce ČR, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách www.ticr.cz/kontakty/.

  Ředitelství Technické inspekce ČR nově otevřelo své detašované pracoviště, které se nachází na adrese Smetanova 533, 386 01 Strakonice. V sídle tohoto pracoviště je nově možné, po dohodě, realizovat prověření odborné způsobilosti pro vydání Oprávnění nebo Osvědčení.

 

 • Od 1.8.2016 došlo ke změně pracovní doby podatelny. Viz: kontakty.

 

 • Prověření oborné způsobilosti prostřednictvím hromadného (skupinového) podání jednotlivých žádostí od jednoho zaměstnavatele, které má návaznost na přípravné školení na školicích střediscích je nezbytné dodržovat následující postup a pravidla:

   » Zkoušky revizních techniků není možné provádět ve školicích střediscích a agenturách, ale pouze na příslušné pobočce TIČR

   » Ostatní zkoušky je možné provádět na pobočkách TIČR, v místě sídla firmy zaměstnavatele, ve školicích střediscích a agenturách

   » Úhradu poplatku za prověření odborné způsobilosti hradí žadatel nebo jeho zaměstnavatel Technické inspekci ČR, na základě zálohové faktury v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2001 Sb. v platném znění

 

 

 • Informace pro veřejnost: Technická inspekce České republiky využívá datovou schránku výhradně za účelem komunikace s orgány státní správy.

 

 • Technická inspekce České republiky (TIČR), organizace státního odborného dozoru, počínaje dnem 1. 1. 2015 přistoupila v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 50/1978 Sb. k udělení výjimek ze vzdělání za předem stanovených podmínek TIČR. Žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku u autorizované osoby v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a úspěšně vykonali zkoušku pro § 5 z vyhlášky č. 50/1978 Sb. u TIČR, bude výjimka udělena jako nedílná součást dokladu o vykonání zkoušky. Na udělení výjimky není právní nárok. Vydávání výjimek je omezeno do doby vydání příslušného právního předpisu. Více informací...

 

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o skutečnosti, zda bylo k příslušné bioplynové stanici(BPS) vydáno nezbytné závazné odborné stanovisko v souladu s ustanovením §6a., odst.1, písmeno a) zákona 174/1968 Sb.

 

 • Technická inspekce ČR je připravena podat informaci o platnosti a ověření rozsahu osvědčení a oprávnění.

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru