Veřejná databáze datEvidence "Revizních techniků" a "Odborně způsobilých osob" je k dispozici na této adrese:

formulare.ticr.eu

Evidence veřejně přístupných údajů dle zákona č. 250/2021 Sb. – dotazyProč nejsou zveřejněna všechna platná „osvědčení“ a „oprávnění“?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem, a to po jeho účinnosti,
tedy od 1. 7. 2022.

Jak často bude probíhat zveřejnění údajů?

Zápis do evidence revizních techniků a oprávnění bude probíhat do 24 hodin od vystavení konečného dokumentu automaticky,
tedy bez „ručního přepisování“ nebo provádění činností nějaké obsluhy.

Proč nejsou zveřejněny i databáze montážníků plynových zařízení či obsluhy kotlů?

TIČR může zveřejnit pouze údaje dané zákonem č. 250/2021 Sb. a vystavené v souladu s tímto zákonem. Zveřejnění těchto evidencí tam uvedeno není.

Jak si můžu ověřit údaje oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968?

Ověřování údajů oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968 probíhá tak jako dosud zaslaným dotazem na ověření údajů na posta@ticr.cz, případně písemně.

Proč nejsou zveřejněny kompletní seznamy, ale musí se údaje vybírat podle formuláře pro hledání?

Chceme usnadnit hledání konkrétních údajů daného subjektu (revizního technika) a jeho dokumentů vydaných
podle zákona č. 250/2021 Sb.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.