Veřejná evidence
Evidence "Revizních techniků" a "Odborně způsobilých osob"


je k dispozici na této adrese: formulare.ticr.eu
T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.