Odborné dotazy

Pro oborově nespecifické dotazy si nejprve přečtěte Odpovědi na nejčastější dotazy

Případně použijte mailovou schránku: dotazzavináčticr.cz

 

 

Dotazy z oboru Elektrických VTZ směřujte na mailovou schránku: elektrozavináčticr.cz

Dotazy z oboru Plynových VTZ směřujte na mailovou schránku: plynzavináčticr.cz

Dotazy z oboru Tlakových VTZ směřujte na mailovou schránku: tlakzavináčticr.cz

Dotazy z oboru Zdvihacích VTZ směřujte na mailovou schránku: zdvihzavináčticr.cz

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.