Jakou formou lze doložit svéprávnost žadatele o prověření odborné způsobilosti?
Podmínka svéprávnosti se dokládá podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Občan může podle § 8 odst. 3 tohoto zákona požádat o písemné poskytnutí údajů, kterým následně svéprávnost doloží. Podmínku svéprávnosti nelze dokládat kopií občanského průkazu (neboť průkaz údaj o omezení svéprávnosti neobsahuje), podmínku nelze dále dokládat ani čestným prohlášením osoby.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.