Pracuji na pobočce: (povinné pole)


Mé jméno a příjmení: (povinné pole)operační systém (pracovní prostředí): (povinné pole)


display o úhlopříčce (v palcích): (povinné pole)


možnost vložení dvou SIM karet (funkce Dual SIM): (povinné pole)Chci navrhnout vlastní konkrétní model, s cenou do 5000 Kč včetně...

jaký a proč:Děkujeme za vyplnění, nyní můžete:

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.