Cesta ke schválení:


ZMĚNA SYSTÉMU NA CESTOVNÍ PŘÍKAZY


Použijte odkaz v záložkách internetového prohlížeče "Cestaky", pokud jste na pobočce, nebo "CestakyEXT" pokud jste mimo pobočku.


Dne 31.8. od 18:00 do 24:00 hodin bude nepřístupný systém zadávání cestovních příkazů. Důvodem je změna procesu schvalování, kdy budete napřed v systému CP vyplňovat první stranu PŘED ZAHÁJENÍM CESTY, odešlete ke schválení (cestu schvalují stejné osoby jako vyúčtování) a teprve po jejím schválení (obdržíte mailem) můžete vyrazit na cestu. Po dokončení cesty doplníte druhou stranu.

K žádosti o povolení cesty od 1.9.2020 bude sloužit první strana CP, viz. výše!

Do 31.8.2020 18:00 je nutné dokončit rozpracované cesťáky a je třeba je mít i schválené! Pokud tomu tak nebude, při konfiguraci dojde k jejich odstranění!T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru