Cesta ke schválení:


ZMĚNA SYSTÉMU NA ZADÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PŘÍKAZŮ


Použijte odkaz v záložkách internetového prohlížeče "Cestaky", pokud jste na pobočce, nebo "CestakyEXT" pokud jste mimo pobočku.


T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.