Kategorizace dotazů:

A)   Kategorie dotazů na konkrétní vyhrazená technická zařízení, která byla, nebo v současnosti jsou předmětem posouzení a bylo, nebo bude vydáno odborné a závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.

B)   Kategorie dotazů na konkrétní vyhrazená technická zařízení, s povinností na vydání závazného odborného stanoviska ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. o které nebylo požádáno. Technická inspekce České republiky vyzve k podání žádosti o Odborné a závazné stanovisko.

C)   Ostatní dotazy, nespadajících do předchozích kategorií, mohou být vybrány, zpracovány a zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce České republiky.

      pozn.: V případě nezbytné potřeby odpovědi na Váš dotaz, který spadá do kategorie C), je možné objednat zpracování této odpovědi na TIČR za úplatu.

 

 

 

 

Obsah se připravuje, děkujeme za pochopení...

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.