.

 

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE

Elektrická VTZ
Plynová VTZ
Tlaková VTZ
Zdvihací VTZ

UPOZORNĚNÍ: ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE JE NUTNÉ VYPLNIT BĚHEM 30 MINUT, JINAK SE DATA NEULOŽÍ A ŽÁDOST NEODEŠLE !

 


.

Doplňující formuláře ke stažení:

.

Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf)

.

Žádost o vydání opisu dokumentu vydaného TIČR (docx)

.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.