ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE:

Elektrická VTZ
Plynová VTZ
Tlaková VTZ
Zdvihací VTZ

UPOZORNĚNÍ: ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE JE NUTNÉ VYPLNIT BĚHEM 30 MINUT, JINAK SE DATA NEULOŽÍ A ŽÁDOST NEODEŠLE !

 


.

Dočasné formuláře ke stažení: (formát DOC; DOCX - Word)

.

Žádost o vydání opisu dokumentu vydaného TIČR

.

Žádosti o oprávnění jsou přijímány výhradně přes datovou schránku nebo v listinné podobě na adrese: Smetanova 533, 386 01, Strakonice, včetně požadovaných dokladů jejichž soupis naleznete v samostatném dokumentu u formulářů žádostí.

Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění !

Žádost o oprávnění EZ - fyzická osoba podnikající

Žádost o oprávnění PZ - fyzická osoba podnikající

Žádost o oprávnění TZ - fyzická osoba podnikající

Žádost o oprávnění ZZ - fyzická osoba podnikající

-

Žádosti o oprávnění jsou přijímány výhradně přes datovou schránku nebo v listinné podobě na adrese: Smetanova 533, 386 01, Strakonice, včetně požadovaných dokladů jejichž soupis naleznete v samostatném dokumentu u formulářů žádostí.

Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění !

Žádost o oprávnění EZ - právnická osoba

Žádost o oprávnění PZ - právnická osoba

Žádost o oprávnění TZ - právnická osoba

Žádost o oprávnění ZZ - právnická osoba

.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.