Konverze dokumentu rozhodnutí o vydání oprávnění v elektronické podobě do listinné podoby

Rozhodnutí o vydání oprávnění je zasíláno v elektronické podobě (včetně el. podpisu a časového razítka) do datové schránky žadatele.

Technická inspekce České republiky neprovádí konverzi dokumentu v elektronické podobě do listinné podoby.

V případě, že rozhodnutí o vydání oprávnění potřebujete v listinné podobě, musíte se obrátit na Českou poštu, s.p..

Nejprve si co nejdříve stáhněte PDF soubor ze své datové schránky a následně ho uložte do úschovny:

 https://www.czechpoint.cz/uschovna/ kde naleznete bližší informace.

Následně systém vygeneruje potvrzení s jednoznačným identifikátorem v podobě čárového kódu, který je potřeba pro konverzi na kontaktním místě Czech POINTu.

S potvrzením a čárovým kódem se dostavit na pobočku České pošty, resp. kontaktní místo Czech POINTu, kde provedou konverzi dokumentu.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.