Formulář otázek a odpovědí

 


Vaše jméno:
Název firmy / fyzická osoba:
Kontaktní telefon:
e-mail:

 

Druh vyhrazeného technického zařízení, kterého se dotaz týká                                  ( prosím vyznačte)

Tlakové zařízení (př: tlakové nádoby, parní a horkovodní kotle)

Zdvihací zařízení (př: výtahy, jeřáby, zdvihací plošiny, regálové zakladače)

Elektrická zařízení (př: elektro zařízení, spotřebiče a instalace, hromosvody)

Plynová zařízení (př: potrubí pro plyny, regulační stanice, plynové spotřebiče)

 

Obsah dotazu:

Opište prosím kontrolní kód z obrázku: 

Souhlasím se zveřejněním dotazu a odpovědi na webových stránkách TIČR

Poučení - kategorizace dotazů:

  1. a) Kategorie dotazů na konkrétní vyhrazená technická zařízení, která byla, nebo v současnosti jsou předmětem posouzení a bylo, nebo bude vydáno odborné a závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.
  2. b) Kategorie dotazů na konkrétní vyhrazená technická zařízení, s povinností na vydání závazného odborného stanoviska ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. o které nebylo požádáno. Technická inspekce České republiky vyzve k podání žádosti o Odborné a závazné stanovisko.
  3. c) Ostatní dotazy, nespadajících do předchozích kategorií, mohou být vybrány, zpracovány a zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce České republiky.

 

pozn.: V případě nezbytné potřeby odpovědi na Váš dotaz, který spadá do kategorie c), je možné objednat zpracování této odpovědi na TIČR za úplatu.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.