Učební texty pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení

 

Šesté aktualizované vydání učebních textů ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN

 

 ! VYPRODÁNO !

 

Nabízíme publikaci Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN v šestém aktualizovaném vydání, která bude k dispozici od 1.4.2020. Publikace je určena jako studijní materiál pro ověřování odborné způsobilosti revizních techniků elektrických zařízení. Texty jsou vhodné i pro ostatní elektrotechnickou veřejnost a další zájemce o elektrická zařízení.

kniha     Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
    Šesté aktualizované vydání.

    Cena publikace: 1200,- Kč/ks včetně 10% DPH
    při odběru 20 – 49 ks sleva 20% na každý výtisk
    při odběru nad 50 ks sleva 30% na každý výtisk

    Poštovné účtováno dle aktuálního ceníku České pošty
    Objednávky zasílejte na e-mail: uctarna@ticr.cz
    Publikace posíláme pouze přes Českou poštu při odběru do 5 ks. Při odběru nad 5 ks je nutné si zajistit vlastní odběr.
    

ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ustanovení § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu poskytovatele. Citace ČSN použité v této publikaci jsou uveřejněny se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Plné texty českých technických norem jsou dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci nebo prostřednictvím služby ČSN online (https://csnonline.agentura-cas.cz/ nebo https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/).

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.