Fakturační adresa:

Titul, Jméno a Příjmení účastníka

Název organizace

Ulice - č.p.

 - 

PSČ - Obec

 - 

Telefon

E-mail

IČO

 

 

Vyberte zaškrtnutím seminář, kterého se chcete zúčastnit:
Technický den TIČR vyhrazených plynových zařízení (24.10.2017)
Technický den TIČR vyhrazených elektrických zařízení (7.11.2017)
Technický den TIČR vyhrazených zdvihacích zařízení (21.11.2017)
Technický den TIČR vyhrazených tlakových zařízení (28.11.2017)

 

 

Poučení

Vložné se hradí převodem na účet na základě údajů, které jsou každému účastníkovi zaslány na výše vyplněnou emailovou adresu po obdržení jeho závazné přihlášky.Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:

- 5 číselT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru