Fakturační adresa:

Titul, Jméno a Příjmení účastníka*

Název organizace

Ulice* - č.p.*

 - 

PSČ* - Obec*

 - 

Telefon*

E-mail*  PŘEKONTROLUJTE

IČO

 

 

Vyberte zaškrtnutím seminář, kterého se chcete zúčastnit:*
Technický den TIČR vyhrazených elektrických zařízení - dálší termín zatím nestanoven
Technický den TIČR vyhrazených plynových zařízení - dálší termín zatím nestanoven
Technický den TIČR vyhrazených zdvihacích zařízení - dálší termín zatím nestanoven
Technický den TIČR vyhrazených tlakových zařízení - dálší termín zatím nestanoven

* - povinné údaje

 

 

Poučení

Vložné lze uhradit výhradně bezhotovostně převodem na účet (platba v hotovosti není možná).

Každý zájemce obdrží na email, uvedený v přihlášce, platební údaje.
V případě, že neobdržíte potvrzovací mail do 5 pracovních dnů, obraťe se na nás.

Přihláška je považována za závaznou až po uhrazení vložného tak, aby byla částka připsána na účet nejpozději 5 pracovních dní před zahájením semináře.
Opsáním kontrolního kódu z obrázku a odesláním žádosti potvrzujete Váš souhlas s výše uvedeným:

- 5 číselT e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.