IPP

TICR_Eticky-kodex.pdf

Upraveno: 29. 6. 2018| Typ: PDF| Velikost: 68,03 kB| Soubor: TICR_Eticky-kodex.pdf

TICR_Protikorupcni-program.pdf

Upraveno: 29. 6. 2018| Typ: PDF| Velikost: 74,8 kB| Soubor: TICR_Protikorupcni-program.pdf

TICR_Interni-protikorupcni-program-MPSV-od-10-4-2018.pdf

Upraveno: 14. 4. 2020| Typ: PDF| Velikost: 337,05 kB| Soubor: TICR_Interni-protikorupcni-program-MPSV-od-10-4-2018.pdf

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.