TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

k 1. 9. 2018

 

ředitel

Ing. Oldřich Küchler


profesní životopis

 

 

kancelář ředitele

vedoucí kanceláře ředitele

Mgr. Lenka Štefková

 

vedoucí spisové a archivní služby

Ing. Hana Roubalová

 

 

úseky

 

právní

Mgr. Karel Janouškovec

 

manažera jakosti

Ing. Libor Šubrt

 

vnitřní kontroly

Ivan Macků

 

personální

Lenka Böhmová

 

 

vedoucí inspektoři poboček

Praha a SČ

Jiří Lukš

 

Strakonice

Ing. Libor Šubrt

 

Plzeň

Ing. Miroslav Burian

 

Ústí nad Labem

Ing. Vladimír Macháček

 

Liberec

Ing. Josef Vozobule

 

Hradec Králové

Ing. Roman Řezáč

 

Brno

Ing. Miroslav Loup, MBA.

 

Ostrava

Miroslav Vondena

 

TECHNICKÝ ÚSEK

technický náměstek

Ing. Tomáš Tůma


 

dispečink

Bc. Martin Štefek

 

úsek elektrických zařízení

Ing. Josef Vozobule

 

úsek tlakových zařízení

Ing. Roman Řezáč

 

úsek plynových zařízení

Ing. Zdeňka Kaňoková Ph.D.

 

úsek zdvihacích zařízení

František Vaník

 

PROVOZNÍ ÚSEK

provozní náměstek

statutární zástupce ředitele

 

Ing. Jaroslav Jícha


 

vedoucí IT a logistiky

Ing. Jaroslav Jícha

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

ekonomická náměstkyně

 

Bc. Renata Vitásková


 

vedoucí ekonomického úseku

Hana Kiefmannová

 

 

 

 

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru