EZ - Testové otázky

 

Testy pro písemnou část zkoušky - platné do 15.1.2019

Testy pro písemnou část zkoušky - platné od 16.1.2019

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru