PZ - Testové otázky

 

Testy pro písemnou část zkoušky pro revizní techniky [ZIP] - platné od 1.7.2022

Testy pro písemnou část zkoušky pro montážní pracovníky [ZIP] - platné od 1.7.2022

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.