TIČR provádí zkoušení fyzických osob k činnostem na elektrických zařízeních (dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění) a na základě provedené zkoušky podle § 14 vyhlášky č. 50/ 1978 Sb. uděluje výjimku z požadavků na odborné vzdělání podle §18 výše uvedené vyhlášky.

 

Odeslání žádosti: Žádost je nutné doručit na podatelnu TIČR (U Balabenky 6, 180 00, Praha 8) osobně, poštou nebo přes datovou schránku (yt499qv).

Informace o platbě:

Smluvní poplatek za zkoušku: 1 500,-Kč + 21%DPH, tj. 1815,-Kč

Provedení platby: převodem na účet, nebo složenkou – bližší informace uvedeny v pozvánce, kterou žadatel obdrží.

Zkouška: Zkouška se skládá z obecné části, vnitřních provozních předpisů a první pomoci.

* termíny jsou průběžně aktualizovány

Přílohy na webu: formulář žádosti

Seznam kódů kvalifikací podle NSK (národní soustavy kvalifikací), které jsou uznány pro udělování výjimek a prověřování odborné způsobilosti na §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

  1. Kód: 26-011-H, Elektromechanik pro TZ (Technik výtahů, Mechanik výtahů)
  2. Kód: 26-011-H, Elektromechanik pro výtahy (Technik výtahů, Mechanik výtahů)
  3. Kód: 23-046-H, Montér výtahů
  4. Kód: 23-047-H, Montér výtahů specialista
  5. Kód: 23-048-H, Servisní pracovník výtahů
  6. Kód: 23-049-M, Odborný servisní pracovník výtahů

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.