Elektronická podatelna

 

Adresa elektronické podatelny TIČR je epodatelna@ticr.cz

 

Elektronická podatelna Technické inspekce České republiky je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. elektronických podatelnách.

 

Akceptované formáty datových příloh:

Texty: *.rtf, *.txt, *.doc *.pdf, *.xls, *.ppt, *.odt

Obrázky: *.jpg, *.tif, *.gif, *.png

případně jakékoliv další formáty kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office nebo LibreOffice(OpenOffice) včetně obrazových prezentací.

Přílohy mohou být komprimovány do archívů typu ZIP, RAR, 7-Zip.

 

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny jsou vyřizována obdobně jako podání neelektronická.

Pokud nejste držitelem kvalifikovaného certifikátu, můžete použít běžnou e-mailovou schránku: posta@ticr.cz

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru