Technická inspekce České republiky využívala pro zadávání veřejných zakázek elektronické tržište Gemin.

Aktuálně využíváme NEN - Národní elektronický nástroj.

Profil zadavatele - Gemin

Profil zadavatele - NEN

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.