Ředitelství Technické inspekce ČR nově otevřelo své detašované pracoviště, které se nachází na adrese Smetanova 533, 386 01 Strakonice. V sídle tohoto pracoviště je nově možné, po dohodě, realizovat prověření odborné způsobilosti pro vydání Oprávnění nebo Osvědčení. V žádosti o prověření odborné způsobilosti zvolte pobočku Praha s poznámkou požadavku na zajištění prověření ve Strakonicích.

 

 

žádost o vydání osvědčení

žádost o vydání oprávnění

žádost o vydání stanoviska

žádost o vydání opisu dokumentu vydaného TIČR

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru