Boj TIČR proti korupci

 

Vážení návštěvníci
Pokud máte podezření na korupční jednání zaměstnanců Technické inspekce České republiky
prosíme oznamte jej na protikorupční e-mail:

korupcezavináčticr.cz

Vaším oznámením se budeme neprodleně zabývat, je ale nezbytné poskytnutí aktuální, konkrétní a ověřitelné informace. Je také nezbytné zanechat na Vás kontakt, který samozřejmě bude přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření je respektována presumpce neviny a ochrana osobních údajů.

Protikorupční program Technické inspekce České republiky

Etický kodex

Interní protikorupční program MPSVDěkujeme Vám za zájem a spolupráci.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.