Boj TIČR proti korupci, oznámení podle zákona č.171/2023

 

Vážení návštěvníci
Pokud máte podezření na korupční jednání zaměstnanců Technické inspekce České republiky
prosíme oznamte jej na protikorupční e-mail:

korupcezavináčticr.cz

 

Pro oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je kontakt „příslušná osoba“:

p. Ivan Macků, tel.: 221 466 820

Oznámení lze podat „příslušné osobě“:

  • elektronicky na email: oznamenizavináčticr.cz
  • telefonicky na výše uvedeném čísle
  • v listinné podobě na adresu: Technická inspekce České republiky, U Balabenky 1908/6, 180 00, Praha 8, přičemž obálka musí být označena slovy „neotvírat – oznámení o protiprávním jednání“
  • osobně po předchozí domluvě na výše uvedeném telefonním čísle případně emailu


Vaším oznámením se budeme neprodleně zabývat, je ale nezbytné poskytnutí aktuální, konkrétní a ověřitelné informace. Je také nezbytné zanechat na Vás kontakt, který samozřejmě bude přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření je respektována presumpce neviny a ochrana osobních údajů.

Protikorupční program Technické inspekce České republiky

Etický kodex

Interní protikorupční program MPSVDěkujeme Vám za zájem a spolupráci.

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.