Poradci TIČR

Obor

Kategorie

anotace

Odkaz

obecné

poradci TIČR

TIČR využívá služeb daňového poradce společnosti APPIA CONSULT

 

obecné

poradci TIČR

Zveřejňování poradců (v rámci strategie vlády v boji s korupcí)

 2013
 1/2 2014
 2/2 2014
 1/2 2015
 2/2 2015
 1/2 2016
 2/2 2016
 1/2 2017
 2/2 2017
 1/2 2018
 2/2 2018
 1/2 2019
 2/2 2019
 1/2 2020
 2/2 2020
 1/2 2021

T e c h n i c k á   i n s p e k c e   Č e s k é   r e p u b l i k y

Organizace státního odborného dozoru